Renz_logo

Renz Size

Minimalizm jako wartość nadrzędna. Przejrzystość i spokój formy. Indywidualistyczna skromność. 60-cio milimetrowy blat lekko unosi się ponad gładkimi panelami bocznymi lub elementami podstawy w różnych rozmiarach. Mistrzowskie rzemiosło daje swój wyraz w okleinie, która płynnie owija się wokół krawędzi stołu.

Opis

Dostępny jest szeroki zakres rozmiarów blatów, kombinacji kątów, prostokątnych i okrągłych stołów konferencyjnych, kontenerów i szafek, jak również elementów magazynowych przyłączanych do stołu. Moduły kontenerowe i przyłączane oferują organizacyjne i praktyczne usprawnienia. Panele ścienne dostępne w dwóch rozmiarach pomagają aranżować i dzielić pomieszczenia. Wysokiej jakości materiały, takie jak selektywne drewno i metaliczne lakiery otwierają nowe możliwości w stwarzaniu bardziej personalnych układów.